Pitching Forum

Zapraszamy autorów projektów filmów dokumentalnych do wzięcia udziału w PITCHING FORUM, który odbędzie się podczas Festiwalu NNW w Gdyni w dniach 27 -30 września 2017 r.

PITCHING FORUM ­ to spotkania filmowe, których celem jest pitching i marketing filmu dokumentalnego zajmującego się najnowszą historią polski.

PITCHING czyli krótka, publiczna (od 2 do 5 minut) prezentacja projektu przed gronem potencjalnych redaktorów zamawiających, producentów i sponsorów. Jedna z obowiązujących form zdobywania finansowania we współczesnym biznesie filmowym, towarzysząca każdemu ważniejszemu festiwalowi filmowemu.

PITCHING FORUM to jedno z najważniejszych wydarzeń FESTIWALU NNW. Uczestnicy będą mieli szansę zaprezentować swoje projekty przed gronem redaktorów zamawiających Telewizji Publicznej (TVP1, TVP2, TVP Historia, TVP Kultura,), Fokus TV a także przed przedstawicielami IPN i Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, które również zajmują się produkcją i promocją filmów.

Zajęcia PITCHING FORUM prowadzone są w formie warsztatów. Na warsztatach, uczestnicy przygotowują projekty do prezentacji w konsultacji z wybitnymi twórcami i ekspertami. Zapoznają się z zasadami rynku filmowego i poznają decydentów z branży filmowej oraz ich potrzeby.

Organizatorem PITCHING FORUM jest SCENA KULTURY. SCENA KULTURY to stowarzyszenie prowadzące projekty z zakresu organizacji dużych wydarzeń kulturalnych i oświatowych. SCENA KULTURY jest głównym organizatorem Festiwalu NNW.

APLIKACJA

Uczestnicy PITCHING FORUM (reżyser wraz z producentem) są wybierani na podstawie przysłanych przez internet zgłoszeń i zwiastuna filmu (prezentacji). Tematyka zgłaszanych projektów powinna nawiązywać do charakteru festiwalu NNW.

W celu wzięcia udziału w sesji, projekty należy składać w terminie do 20 sierpnia 2017 roku.

Komisja selekcyjna wybierze maksymalnie 15 projektów. Wyniki zostaną ogłoszone na stornie Festiwalu NNW. Zapewniamy 2 noclegi dla dwóch osób na każdy zakwalifikowany projekt. Udział w warsztatach i sesji pitchingowej jest bezpłatny.


Aby Aplikować należy:

  1. Wypełnić kartę zgłoszenia . Podpisany formularz wysłać  mailem na adres: pitchingforum@festiwalnnw.pl
    Karta zgłoszenia

Do formularza dołączyć w formie PDF:
• Treatment (opis filmu max. 1 storna formatu A4)
• Budżet filmu
• CV producenta/profil firmy

  1. Wysłać do nas trailer/zwiastun filmu za pośrednictwem serwisu WeTransfer.com:
    Zachęcamy skorzystać z tego linku:
    https://www.wetransfer.com/?to=pitchingforum@festiwalnnw.pl
    UWAGA: Należy pamiętać aby w polu nadawcy podany był adres: pitchingforum@festiwalnnw.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adresem mailowym:

pitchingforum@festiwalnnw.pl

 

9. Festiwal Filmowy NNW

Gdyńskie Centrum Filmowe 27 – 30 września 2017 r.

Organizatorzy
Stowarzyszenie Scena Kultury

Miasto Gdynia