Nagrody MDH

„Anioł Wolności”

Nagroda główna za najlepszy film.


„Stylizacje Modowe”

Nagroda główna za najlepszą stylizację modową.


„Nagroda Teatralna”

Nagroda główna w konkursie teatralnym.