Nagrody

nagroda-opornik-zloty

„Złoty Opornik”

– nagroda główna za najlepszy film festiwalu

Podczas festiwalu zostają przedstawione filmy dokumentalne o tematyce historycznej, związanych z najnowszymi dziejami Polski. Filmy te wybierane są z produkcji krajowych zrealizowanych w ostatnich 5 latach. Wyboru dokonuje komisja według obowiązującego regulaminu.


nagroda-opornik-platynowy

„Platynowy Opornik”

– nagroda specjalna za całokształt twórczości.

Otrzymuje ją twórca za niezłomność w podejmowaniu trudnych tematów, bezkompromisowość i niezależność w pracy twórczej. Za przyczynianie się do zachowania pamięci narodowej. Za umiejętne połączenie walorów historycznych z artystycznymi. Kandydatów do nagrody proponuje Rada Programowa. Laureata wyłania Kapituła honorowa. W przypadku równej liczny głosów Przewodniczący Kapituły honorowej zwoła nadzwyczajne posiedzenie celem narady i wyłonienia  zwycięzcy. Laureat zostanie powiadomiony o nagrodzie nie później, niż 30 dni przed rozpoczęciem festiwalu. Statuetka wręczona zostanie na specjalnej Gali podczas festiwalu.


Nagroda im. Janusza Krupskiego

– za odwagę i trud w poszukiwaniu tematów i postaci niepokornych, niezłomnych i wyklętych

W 2011 roku po raz pierwszy na Festiwalu „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” wręczona została „Nagroda im. Janusza Krupskiego” za odwagę i trud w poszukiwaniu tematów i postaci niepokornych, niezłomnych i wyklętych.

Janusz Krupski (urodzony 9 maja 1951 roku w Lublinie, zginął tragicznie 10 kwietnia 2010 pod Smoleńskiem), historyk, redaktor, wybitny działacz katolicki i urzędnik państwowy, w czasach PRL-u uczestnik antykomunistycznej opozycji, inicjator i współtwórca niezależnego ruchu wydawniczego.

Człowiek, który wraz z Piotrem Jeglińskim i Bogdanem Borusewiczem w 1974 roku uznał, że walkę z komunistycznym kłamstwem można i trzeba prowadzić, powołując niezależne, podziemne wydawnictwa. Inicjator Nieocenzurowanej Oficyny Wydawniczej, później przemianowanej na Niezależną Oficynę Wydawniczą „NOWĄ”, a następnie, w 1977 roku, Niezależnego Pisma Młodych Katolików „Spotkania”.

Jako „wróg ustroju socjalistycznego”, represjonowany i wielokrotnie zatrzymywany przez SB. Po 1989 roku wydawca (Editions Spotkania, Krupski i S–ka), społecznik (wraz z żoną Joanną zainicjował Związek Dużych Rodzin 3+). Głęboko zaangażowany w służbę publiczną. W latach 2001 – 2006 wiceprezes IPN.

10 kwietnia 2010 roku, jako kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, towarzyszył Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu w tragicznym locie na uroczystości 70. rocznicy mordu katyńskiego.


„Źródło”

Dla pasjonatów historii, którzy swoją pracą, wiedzą oraz doświadczeniem inspirują twórców filmowych do podejmowania tematyki historycznej.


„Nagroda Dyrektora Festiwalu”

Nagroda za artystyczne przekładanie historii na język filmu


„Dokument Radiowy”

Nagroda główna w konkursie Dokument Radiowy.


Nagroda im. Błogosławionego ks. Władysława Bukowińskiego

Nagroda literacka przyznawana za bezkompromisowość w poszukiwaniu tematów.


„Sygnet Niepodległości”

Wyróżnienie przyznawane świadkom historii bohatersko  walczącym o wolność oraz niepodległość kraju.


„Drzwi do wolności”

Wyróżnienie przyznawane za odwagę oraz poświecenie bohaterom drugiego planu, wspierającym działaczy podziemia niepodległościowego oraz solidarnościowego.